0
0 €

A termék bekerült a kosárba

Reklamáció

Az Eladó felelős az áru hibáért, ha azt a Vevő átveszi. Alacsonyabb áron értékesített cikkek esetén az Eladó nem vállal felelősséget az alacsonyabb árban megkötött hibáért. Ha a tételek nem romlandók vagy használatosak, az Eladó felelős azokért a hibákért, amelyek a termék jótállási idő alatt történő átvételét követően következnek be.

 

A jótállási idő 24 hónap, kicsomagolt áruk 24 hónap, használt áruk 12 hónap, fogyasztási cikkek vagy alacsony anyagfogyasztású áruk (beleértve: plektrumokat, húrokat stb.) 3 hónap, míg a jótállás alatt csak az anyag és a gyártás értékelhető hibák.

 

A vásárlók, akik nem fogyasztók (magánszemélyek), garanciális ideje 12 hónap.

 

A vásárlás igazolása (számla) elegendő a panasz benyújtásához.

 

Ha az árunak hibája eltávolítható, a Vevőnek joga van ingyenesen, időben és megfelelően eltávolítani. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül eltávolítja a hibát.

 

A Vevő azonban már nem használhatja azokat az árukat, amelyeken hibát talált. A vásárlás után fellépő hibák esetén azokat a hiba felfedezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a jótállási idő lejártáig fel kell jegyezni. A jótállási idő lejárta után a panasztétel joga lejár.

 

Az adott anyagra vagy felhasználásra jellemző értékcsökkenés nem minősül hibának. Nem hiba, ha az eladott termék jellegéből adódik, amikor annak élettartama rövidebb, mint a jótállási idő, és amikor az ilyen termék rendes használatával amortizálódik a jótállási idő lejárta előtt.

 

A hiba kijavítása helyett a Vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét kérheti, ha az Eladónak az áru ára miatt nem merül fel aránytalan költség. vagy a hiba súlyossága. A hiba elhárítása helyett az Eladó a hibás terméket mindig hibátlanra cserélheti, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza, hogy az árucikk hibátlanul tárgyként rendesen felhasználásra kerüljön, a Vevőnek joga van a cikket kicserélni, vagy jogában áll elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok a Vevőre vonatkoznak kijavítható hibák esetén, de ha a Vevő nem tudja megfelelően használni a cikket a javítás utáni megismétlődés miatt, vagy nagyobb számú hiba esetén. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a Vevő jogosult ésszerű árengedményre a termék árából.

 

A hibákért való felelősség joga az Eladóra vonatkozik, a székhely címén. Csere esetén a jótállási idő az új termék átvételét követően kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kicserélik azt a részt, amelyre a jótállást biztosítják.

 

A panasz elintézése a panasztételi eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaszolgáltatásával, a termék árából ésszerű kedvezmény megfizetésével, írásbeli elfogadó felhívással vagy annak indokolt elutasításával.

 

Panasz esetén az Eladó a panasz kezelésének módját haladéktalanul vagy összetett esetekben, legkésőbb a panasz keltétől számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben határozza meg, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás összetett műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül. A panasz kezelésének módjának meghatározása után a panasz azonnal rendeződik, indokolt esetben a panasz később rendezhető; a panasz elintézése azonban a panasz keltétől számított 30 napnál tovább nem tarthat. A panaszkezelési határidő lejárta után a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni.

 

A Vevőnek joga van megtéríteni a jogos igények érvényesítésével kapcsolatban felmerült szükséges és céltudatosan felmerült költségeket (különösen a postaköltséget, amelyet a követelt áruk elküldésével fizetett). Az Eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az igényelt áru szállításának aránytalanul vagy indokolatlanul felmerült költségeinek megtérítését, miközben a Vevő - Fogyasztó igényének jogosultságát a Fogyasztó számára általában rendelkezésre álló legolcsóbb közlekedési eszközök alapján ésszerű erőfeszítéssel értékeli. Az Eladó nem felel az igényelt áruk egyedi szállításból eredő káráért.

 

Az eladó követeléskor köteles visszaigazolást adni a Vevőnek. Ha a panaszt e-mailben nyújtják be, az Eladó köteles a követelés visszaigazolását haladéktalanul eljuttatni a Vevőhöz. A követelés visszaigazolását nem kell átadni, ha a vevőnek lehetősége van ellenkező bizonyításra.

 

A garancia nem vonatkozik a következők okozta hibákra:

  • az áru mechanikai károsodása, amelyet a Vevő a termék átvételét követően okozott,
  • az áruk felhasználása a gyártó utasításainak megsértésével,
  • az áruk olyan körülmények között történő felhasználása, amelyek nem felelnek meg annak a környezetnek, amelyre az árut szánták,
  • szakszerűtlen beavatkozás az áruk gondozásának és gondozásának használatába vagy elhanyagolásába,
  • túlzott terhelés az áruk dokumentációjában, az általános elvekben, a műszaki szabványokban vagy a biztonsági előírásokban meghatározott feltételek megsértésével,
  • a termék szállításakor, miután a vevő átvette,
  • víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más vis maior, a gyártó vagy a szállító által használtaktól eltérő alkatrészek használata
  • az áruk javítása vagy módosítása olyan személyek részéről, akik nem jogosultak az anyagra vagy a felhasználásra jellemző garanciális javítások, kopások elvégzésére.

 

Ha a vevő panaszkodik a fenti hibákra, a követelést ésszerűen el lehet utasítani.

 

Panasz esetén kérjük töltse ki a Panasz űrlapot, és küldje el nekünk e-mailben:

 

 

A weboldalak sütiket használnak. A weboldal továbbihasználatávalelfogadja azok használatát. További Információk.

Elfogadom