0
0 €

A termék bekerült a kosárba

Személyes Adatok Védelme

A Vevő személyes adatainak megadása szerződéses követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez. A személyes adatok megadása az Eladó e-boltjában történő vásárlás feltétele. Ha a Vevő nem nyújtja be az összes szükséges személyes adatot az eladónak, az az adásvételi szerződés megkötésének elmulasztásához vezethet.

 

Az Eladó a Vevő szokásos személyes adatait dolgozza fel: név és vezetéknév, cím, e-mail, tel. számát, és előre történő fizetéskor a számlaszámot.

 

A Vevő személyes adatait az Eladó információs rendszerében 10 évig tárolják.

 

A Vevőnek joga és lehetősége van a személyes adatok online frissítésére az online áruház weboldalán, az ügyfél részben, a bejelentkezés után, vagy más formában (e-mailben, írásban).

 

Személyes adatokat megadhatunk harmadik feleknek - szállító cégeknek (futároknak) és annak a társaságnak, amely a számviteli dokumentumokat a fogyasztói szerződés teljesítése céljából dolgozza fel.

 

A vevő személyes adatait nem közlik.

 

Jogos érdek alapján az Eladó személyes adatokat direkt marketing célokra dolgoz fel (például hírlevelek vagy e-mailek küldésére hírekről, kedvezményekről, akciókról stb.). E célból az Eladó feldolgozza a szükséges adatokat, amelyek a Vevő e-mail címe. Ha a Vevő nem ért egyet az adatok marketing célú feldolgozásával, a Vevő bármikor kifejtheti nézeteltérését, például üzenetet küldve az eladó e-mail címére, amelyben leiratkozást kér a hírlevélről, vagy a megadott linkre kattintva az e-mail marketing üzenetben. A marketing célokra felhasznált személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át, és azokat nem is közöljük.

 

A Vevőnek joga van visszaigazolást szerezni arról, hogy a Vevő személyes adatait milyen módon dolgozzák fel az Eladó e-boltjában. A Vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokhoz, valamint az információkhoz, hogy milyen céllal dolgozzák fel őket, milyen kategóriájú adatokat dolgoznak fel, kinek adják át a személyes adatokat, mennyi ideig tárolják a személyes adatokat, van-e automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

 

A Vevő az Eladótól megkövetelheti a Vevőre vonatkozó hiányos személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. A Vevő kérheti személyes adatainak törlését vagy az ilyen adatok feldolgozásának korlátozását. A Vevő kifogást emelhet a személyes adatok kezelése ellen is.

 

A Vevő személyes adatainak kezelése archiválás céljából is szükséges (az eladó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, például a számviteli dokumentumok 10 évig történő tárolása céljából). Ha a Vevő az adásvételi szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérését elutasíthatják.

 

A Vevőnek jogában áll, hogy az Eladó korlátozza személyes adatainak feldolgozását, amennyiben a Vevő a személyes adatok pontosságát kifogásolja, olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi az Eladó számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

 

A Vevőnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megszerezni a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az Eladó rendelkezésére bocsátott. A Vevőnek joga van átadni ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek, ha ez technikailag lehetséges.

 

A Vevőnek joga van tiltakozni, ha személyes adatait direkt marketing célból kezelik. Kifogásolhatja azt is, ha személyes adatait az Eladó indokolatlan érdekének érdekében kezelik.

 

Ha a Vevő gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul dolgozzák fel, javaslatot nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

 

 

A weboldalak sütiket használnak. A weboldal továbbihasználatávalelfogadja azok használatát. További Információk.

Elfogadom